Til Forsiden

Kirker Sogne Herreder Amter Provsti Stift Tidligere danske områder Kirkekort

****Dette site er blevet til efter en diskussion i nyhedsgruppen dk.videnskab.historie.genealogi omkring hvilke billeder af kirker der var frit tilgængelige.
Jelling Kirke Flere af brugerne sagde, at de havde billeder liggende som de gerne ville stille til rådighed, men der manglede en 'fælles platform', hvor billederne kunne sendes til og hentes fra. Det er formålet med dette site.

Da billederne stilles frit til rådighed for ikke-kommercielt brug pålægges det indsenderen at undersøge om der er copyright på billedet.
Der er ikke copyright på billedet hvis:

Billederne og andet materiale må kun hentes ned til privat brug og til brug på private slægtsforsknings sider som grafik, dvs de må ikke indgå i større databaser.

Billeder kan sendes til: kirkebilleder@fjordbak.dk med tydelig angivelse af hvilken kirke (skriv gerne i hvilket herred eller kommune kirken ligger), fotograf, og hvornår billedet er taget (gerne måned og år).

Hvis vi modtager flere billeder af samme kirke, forbeholder vi os ret til at udvælge de(t) billede(r), som kommer med på siden.

Har du papirbilleder af kirker men ingen scanner kan du sende billedet med en frankeret svarkuvert til:
Thomas Jørgensen, Over Vindingevej 20, 4760 Vordingborg

Thomas vil så skanne billedet og sørge for at Rikke får det så det kan komme med i databasen.

Chart.dkServerplads er venligst stillet til rådighed af DIS-Danmark

Tip til fotografering af kirker Statistik Logbog Tilføj Link OSS