Til Forsiden

Kirker Sogne Herreder Amter Provsti Stift Tidligere danske områder Kirkekort
Klik på herred eller amt over billedet for at se andre billeder derfra.

Brodersby - Gottorp - Sydslesvig

Brodersby Kirke

Taget i 2004

Foto: Jean Seeberg