Til Forsiden

Kirker Sogne Herreder Amter Provsti Stift Tidligere danske områder Kirkekort
Klik på herred eller amt over billedet for at se andre billeder derfra.

Glæsborg Sogn - Djurs Nørre Herred - Randers Amt

Glesborg Kirke

Taget i februar 2003

Foto: Peter Kannegaard