Til Forsiden

Kirker Sogne Herreder Amter Provsti Stift Tidligere danske områder Kirkekort
Klik på herred eller amt over billedet for at se andre billeder derfra.

Vesløs Sogn - Vester Han Herred - Thisted Amt

Vesløs Valgmenighedskirke

Taget i januar 2003

Foto: Bodil & Arne Nielsen