Til Forsiden

Kirker Sogne Herreder Amter Provsti Stift Tidligere danske områder Kirkekort

Vi har modtaget følgende fra Poul F. Andersen:

Som tidligere free-lance fotograf et par tips til donorerne til kirkebilledsiden.

Afhjælpning af problemet med "styrtende linier". (Altså det der med, at kirken hælder eller falder bagover.)
Problemet skyldes helt enkelt, at kameraet ikke er lodret, når billedet tages. Det kan jo også være svært at opnå, da man næsten altid bliver nødt til at pege opad når man fotograferer en kirke.
Der er flere måder at afhjælpe det på:
1. Gå ret langt væk fra kirken og benyt derefter kameraets zoomfunktion, så billedet alligevel bliver fyldt ud. Derved bliver vinklen mindre og de styrtende linier formindskes betydeligt.
2. Vælg et højt optagestandpunkt. En træstub, en kirkebænk (husk at tage skoene af ;-)), eller medbring en lille trappestige.